Miraadj Un Nabi djalsa

­­Grootse viering van Miraadj-un-Nabi  sallallaahu alaihi wassalam. Een djalsa ter nagedachtenis van de zegenrijke hemelreis van onze geliefde Profeet Muhammad sallallaahu alaihi wassalam.

 Datum      : Zondag 07 april 2019

Tijd          : 14:00 uur (direct na zohr gebed)

Plaats      : Faizul hal

 Sprekers:

Hazrat Maulana Mohammed Fares Naeemi Ashrafi
(Imam en Khatieb Faizul Islam, docent Jamia Hanffiyah Faizul-Islam)

Hazrat Maulana Mohammed Sarfaraaz

En overige aanwezige Ulema

Naazralessen

De Naazralessen
Lesdagen:
Maandagavond: 18:00 - 20:00 uur
Vrijdagavond   : 18:00 - 21:00 uur
____________________________
Lesdagen Qaidah
Maandag-, woensdag- en vrijdagavond van 18:00 - 20:00 uur

U bent allen van harte welkom om een proefles te nemen.
Daarna kunt u rustig besluiten of u verder wilt of niet. 

Faizul mailing via WhatsApp ontvangen

Wilt u ook alle mailing/post van Faizul-Islam via WhatsApp ontvangen?
Dit is overigens het snelste medium in onze digitale tijdperk.
Stuur dan een whatapp bericht naar 0629526029 met uw naam met tekst "Faizul mailing".
Dank.

Gjarwieh sherief

Gjarwieh sherief is op zondag 21 april 2019

Tijd: 10:00 - 12:00 uur voor de vrouwen

Tijd: 12:30 - 13:30 uur algemeen

Jaarprogramma

Jaarprogramma 2019

Contact Informatie

Al Madinah Moskee
Loosduinseweg 851
2571 AT Den Haag

070 364 2208
info@faizul-islam.nl

ABN Amro: NL54 ABNA 0513 8440 90
ING: NL88 INGB 0003 1191 20
KvK: 404 10 358

 

Aanmelden nieuwsbrief