Bekendmaking Eid ul Fitr 2016

Geachte moslim broeders en zusters,
As-salamoe ´alaikoem wa rahmatullahi wa barakatuhu,

Heden, dinsdag 5 juli 2016, zijnde 29ste Ramadan 1437, hebben wij betrouwbare berichten ontvangen dat de maan van Shawwaal is waargenomen.

Weshalve heb ik besloten dat Eid ul Fitr op woensdag 6 juli 2016 zal zijn.
Het Eid ul Fitr gebed zal exact om 9:45 uur starten.

Sadka fitr is vastgesteld op €5,- per persoon.

Ik wens u, mede namens het bestuur en alle leden een gezegend Eid ul Fitr toe.

Wassalaam,

Maulana Mohammed Fares Naimi Ashrafi

Khatib en imaam van Faizul Islam te Den Haag

Jaarprogramma

Jaarprogramma 2020

Contact Informatie

Al Madinah Moskee
Loosduinseweg 851
2571 AT Den Haag

070 364 2208
info@faizul-islam.nl

ABN Amro: NL54 ABNA 0513 8440 90
ING: NL88 INGB 0003 1191 20
KvK: 404 10 358

 

Aanmelden nieuwsbrief