• Home
  • Nieuws
  • Eid ul Fitre boodschap van Faizul Islam Den Haag 2016

Eid ul Fitre boodschap van Faizul Islam Den Haag 2016

Waarde broeders en zusters,

Assalaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu,

Het einde van Ramadan 2016 is nabij en U bereidt zich voor op het komende Eid ul Fitre feest.
Voor de resterende dagen van Ramadan wensen wij U veel kracht toe.
Ondanks de lange dagen bent U content met Uw obligatie met betrekking tot deze heilige maand.
Moge Allah swt Uw inspanningen en aanbiddingen in Zijn hof accepteren.

Na de inspanningen van deze maand is de tijd voor feest.
Aan de verplichtingen zijn immers voldaan en dat geeft al een gevoel van euforie.
Maar feestvieren, doen wij niet alleen. Dat doen wij gezamenlijk.
Met familie, vrienden en kennissen.
Daarom is het nodig om acht te slaan op de omgeving, in het bijzonder op die mensen die ziek zijn, of anderszins, in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met tegenspoed.
Ook deze mensen moeten wij bij het feest betrekken door hen te bezoeken en blijk te geven van liefde en betrokkenheid.

Evenwel is ons feestgevoel beslagen door de dauw van ellende en misère in de wereld.
Haat, afgunst, antipathie, hebzucht en inhaligheid tiert welig.
De recente aanslagen op onschuldige mensen op de luchthaven van Istanboel is daarvan weer een voorbeeld.
Onze gedachten gaan dan ook in het bijzonder uit naar de nabestaanden van de slachtoffers en het gehele Turkse volk. Wij wensen hen veel kracht en wijsheid toe.
De historie leert ons dat het Turkse volk een robuuste constitutie heeft met voldoende veerkracht.

Het terrorisme neemt extreme vormen aan. Hierbij wordt niemand ontzien en ieder middel is, kennelijk, geoorloofd. Aan de andere kant zien wij dat de problemen in het Midden Oosten toenemen in plaats van te eindigen.
In Syrië woedt al enkele jaren een burgeroorlog waarbij duizenden onschuldige mensen, kinderen en vrouwen, het slachtoffer zijn.
Iraq en Afghanistan lijken inmiddels een oefenterrein voor militairen.
Echter, hier zijn onschuldige mensen de figuranten die fungeren als schietschijf.

Het Palestijns probleem is nog steeds niet opgelost.
De inspanningen voor vrede in deze regio hebben als resultaat dat een muur wordt opgetrokken op Palestijns grondgebied.
Dit terwijl wij in Europa bezig zijn alle muren af te breken en bruggen te bouwen tussen volkeren.

In Europa hebben wij te maken met duizenden vluchtelingen die huis en haard hebben verlaten op zoek naar een veilig bestaan. Hierdoor is er veel onzekerheid bij de Europeanen.
De situatie veroorzaakt bij ons een knagende pijn in het hart, maar nog pijnlijker is de kennelijke onmacht om een antwoord te vinden op de problemen van deze tijd.

Toch gloort er hoop aan de horizon.
Evenwel is het voor de mensheid tijd om terug te keren naar de basis.
De islam leert ons dat ideologieën niet kunnen worden gebouwd op menselijk bloed.
De Persoon en het leven van de Profeet van de Islam, vrede zij met Hem, is het beste voorbeeld voor de gehele mensheid.
In de ca. 80 oorlogen die Hij heeft gevoerd in de 10 jaren van Zijn verblijf in de stad Medina is Hij nimmer zelf begonnen. Zijn strijd was alleen om zich te verdedigen.

En bij elke strijd hield Hij op de vooravond een toespraak waarin Hij de strijders toesprak.
Hij maande hen aan om uiterst voorzichtig te zijn.
Hij zei: “ vecht alleen tegen die mensen die jou aanvallen; dood geen onschuldige mensen, let op kinderen, vrouwen en oudere mensen en doe hen geen pijn; doe dieren geen pijn; vernietig geen gewassen op de akkers; kap geen bomen die bevrucht zijn en of schaduw geven; als de aanvaller berouw toont, dood hem dan niet”. (sihah sitta, Bukhari, Abu Daood)

Laat deze woorden van de Profeet, vrede zij met Hem, de basis zijn voor iedere strijd die wij voeren.
Het heilige boek van de islam zegt immers; “ degene die een onschuldige persoon doodt of op aarde onrust zaait, is alsof hij de gehele mensheid heeft gedood en degene die een persoon leven schenkt, is alsof hij de gehele mensheid leven schenkt”. (quran 5/32).

In het bovenvermelde zien wij dat de islam geen haat en onrust maar respect predikt.
Respect voor mensen, dieren en ieder schepping van Allah swt.
Haat vreet de menselijke waardigheid op, zoals vuur het hout opvreet.

Broeders en zusters, misschien kunnen wij niet van een ieder houden.
De mens is immers geneigd subjectief te oordelen.
Maar laten wij proberen niet te haten.
Iemand die geen vriend van je is, hoeft ook geen vijand van je te zijn.

Laten wij gezamenlijk proberen een betere wereld te maken en laten wij eerst bij onszelf beginnen.

Faizul Islam wenst U Eid Mubarak en veel islamitische welzijn.

Wassalaam.

M.I. Abdoel (voorzitter)

 

Jaarprogramma

Jaarprogramma 2020

Contact Informatie

Al Madinah Moskee
Loosduinseweg 851
2571 AT Den Haag

070 364 2208
info@faizul-islam.nl

ABN Amro: NL54 ABNA 0513 8440 90
ING: NL88 INGB 0003 1191 20
KvK: 404 10 358

 

Aanmelden nieuwsbrief