Aanvang Ramadan

Geachte moslim, broeders, zusters,

As-salamoe ´alaikoem w.r.w.b.,

Heden, zondag 5 juni 2016, zijnde 29 shabaan 1437, hebben wij getracht de eerste maan van ramadan mubarak waar te nemen.

De maan hebben wij niet kunnen waarnemen, noch hebben wij betrouwbare getuigenverklaringen over de waarneming van de maan ontvangen.
Daarnaast hebben wij getracht om via de telefoon iestefaza-berichten te verkrijgen. Ook dat is ons niet gelukt.

Weshalve heb ik besloten dat de eerste ramadan 1437 zal zijn op dinsdag 7 juni 2016.
Dat betekent dat de eerste taraweeh-gebed zal worden verricht op maandag 6 juni 2016.

Het tarawieh gebed zal worden voorgegaan door eerwaarde Hafiz Sheik Jilani Fazalikhan.
Azaan voor isha gebed is om 0:00u. en tarawieh gebed zal daarna worden gelezen.
Een half uur voor de azaan van Isha gebed zal Hafiz saheb de quraan reciteren.

Ik wens u, mede namens het bestuur en alle leden een gezegend maand ramadan.

Wassalaam,

Maulana Mohammed Fares Naimi Ashrafi

Khatib en imaam van Faizul Islam te Den Haag

Jaarprogramma

Jaarprogramma 2020

Contact Informatie

Al Madinah Moskee
Loosduinseweg 851
2571 AT Den Haag

070 364 2208
info@faizul-islam.nl

ABN Amro: NL54 ABNA 0513 8440 90
ING: NL88 INGB 0003 1191 20
KvK: 404 10 358

 

Aanmelden nieuwsbrief