• Home
  • Nieuws
  • Informatie over Shabe Bar'at & Ramadaan 2016

Informatie over Shabe Bar'at & Ramadaan 2016

Geachte moeslim broeders en zusters,

Assalaamoe ‘Alaikoem Wa Rahmatoellaahie Wa barakaatoehoe,

De zegenrijke maand Shabaan ul Mo’azzam is inmiddels aangevangen en over krap 4
weken verwelkomen wij de heilige maand Ramadan. Het bestuur van Faizul-Islam wilt u
middels deze schrijven informeren over de belangrijke data en informatie hier omtrent.
Wij adviseren u deze brief goed te bewaren en/of de onderstaande data direct in uw
agenda te noteren en eventueel uw verlof aanvraag tijdig in te dienen op werk. Over
onderstaande zaken ontvangt u later geen apart bericht, wel wordt u via de website en
onze Facebook pagina op de hoogte over de juiste data.

Datum en Programma Shab-e-Baraat
Shab-e-Baraat (15e Shabaan-ul-Mo’azzam) zal dit jaar inshallah plaats vinden in de nacht
van Zaterdag 21 mei 2016. Vanaf salatul maghrib wordt er een programma georganiseerd
in Faizul-Islam. Er is gedurende de avond en nacht voldoende ruimte ingepland voor het
verrichten van uw individuele ibadaat. Het programma wordt afgesloten met salatul fajr.
Vanwege het korte tijdsbestek is er geen gezamenlijk bezoek gepland naar de
begraafplaats. Uiteraard kunt u op basis van uw eigen planning wel een bezoek afleggen.

Ramadan 2016
De heilige maand Ramadan zal inshAllah aanvangen op maandag 6 juni 2016 of op
dinsdag 7 juni 2016. Houdt a.u.b. onze website www.faizul-islam.nl en onze Facebook
pagina in de gaten voor bekendmaking van de juiste data. U kunt ook op zondag 5 juni
2016 na salatul maghrib bellen op 070-3642208 voor nadere informatie.

Tarawieh
Het 1e tarawieh-gebed zal inshAllah aanvangen op zondag 5 juni 2016 of maandag 6 juni
2016. Op 5 juni weten we het definitief. Voor de aanvangstijden van gebeden, iftarie en
tarawieh verwijzen wij u naar de bijgevoegde timetable “Ramadan 2016” en onze website
www.faizul-islam.nl. Met veel trots kunnen wij u berichten dat dit jaar het tarawieh-gebed
wederom wordt voorgegaan door onze eerwaarde Hafiez o Qari Sheik Mohammed
Djilanie Fazalalikhan (tevens docent bij Jamia Hanafiyya in Faizul-Islam).

Iftarie programma
Inshallah zullen we ook dit jaar het iftarie programma organiseren. Voor deelname (iftarie
beurt) kunt u vóór 05 juni 2016 contact opnemen met het secretariaat van Faizul-Islam.
De kosten voor een hele iftarie beurt bedragen €280,00. Het is ook mogelijk om slechts
een deel van een iftarie beurt te bekostigen (bijv. de helft of een kwart). Voor dagen
waarop meerdere aanmeldingen zijn ontvangen, wordt beurt en bedrag verdeeld over
deze aanmeldingen. Op deze manier krijgt een ieder de gelegenheid om deel te nemen.

Wilt u tijdens uw bezoek aan de moskee tijdens Ramadan siernie of hapjes meenemen
dan mag dit altijd. We verzoeken u wel dit van te voren aan ons door te geven als het mogelijk is. Contactgegevens secretariaat: Hadji Selmond Rahmat: 06-23240177 of Broeder Avzal Kalloe: 06-12941632. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Itikaaf
Voor Itikaaf, (religieuze afzondering in de moskee gedurende de laatste 10 dagen van de
maand Ramadan) kunt u zich aanmelden bij het bestuur. Contactpersoon hiervoor is Hadji
Rashied Khudabux (06-30308169). Graag tijdig aanmelden i.v.m. beperkte plaatsen.

Lailat-ul-Qadr
De meest zegenrijke nacht, Lailat-Ul-Qadr, valt dit jaar inshallah op de avond/nacht van
vrijdag 1 juli of zaterdag 2 juli 2016 (27e nacht van Ramadan). Ook dit jaar wordt er een
programma georganiseerd. Alle moeslim broeders worden hierbij alvast uitgenodigd om
aan dit programma deel te nemen en om aansluitend aan het programma hun (extra)
gebeden in de moskee te verrichten. Mocht u siernie of hapjes willen meenemen dan is
dat van harte welkom.

Eid-ul-Fitr
Het Eid-Ul-Fitr feest zal dit jaar inshallah vallen op 5, 6 of 7 juli 2016 (uitgaande van start
Ramadan op 6 of 7 juni 2016). Kijk nogmaals naar onze website www.faizul-islam.nl,
Facebook pagina of bel ons na salatul maghrib in de moskee op 070-3642208. Het Eid-UlFitr-gebed
in Faizul-Islam begint exact om 09.45 uur.

Eid-Milan
Op zondag 10 juli wordt een Eid-Milan georganiseerd om gezamenlijk eid te vieren. U en
uw gezinsleden zijn van harte welkom vanaf 14:00 uur – 16:00 uur. Als u wat hapjes wilt
en kunt meenemen is het van harte welkom.

Wij hopen u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen
hebben, dan kunt u ten allen tijde contact opnemen met het secretariaat van Faizul-Islam.
Contactgegevens secretariaat: Hadji Selmond Rahmat: 06-23240177 of Broeder Avzal
Kalloe: 06-12941632. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Let op: genoemde data zijn opgenomen onder voorbehoud van wijzigingen.

Tenslotte wensen wij u allen alvast een gezegende maand Ramadan en afsluitend een
vreugde volle Eid-ul-Fitr toe.

Klik hier om de Ramadan Timbetable 2016 te openen
Klik hier om de Sjab-e-baraat nafiel gebeden te openen
Klik hier om de Lailat-Ul-Qadr Sepciale gebeden te openen

Wassalaam,
Namens het bestuur van Faizul Islam

Jaarprogramma

Jaarprogramma 2020

Contact Informatie

Al Madinah Moskee
Loosduinseweg 851
2571 AT Den Haag

070 364 2208
info@faizul-islam.nl

ABN Amro: NL54 ABNA 0513 8440 90
ING: NL88 INGB 0003 1191 20
KvK: 404 10 358

 

Aanmelden nieuwsbrief