• Home
  • Nieuws
  • Sloopwerkzaamheden / uitbreidingsplannen moskee hal

Sloopwerkzaamheden / uitbreidingsplannen moskee hal

As-salaamoe ‘alaikoem wa rahmatoellaah wa barakaatoehoe,

Geachte moeslim broeders en zusters,

Middels deze brief informeren wij u over de sloopwerkzaamheden en uitbreidingsplannen van de
moskee hal.

Planning:
De werkzaamheden zullen volgens planning ongeveer 1 week in beslag nemen (onder
voorbehoud van onvoorziene omstandigheden). Wij zullen er alles aan doen om de overlast tot
een minimum te beperken. Wij hebben de aannemer verzocht om tijdens het Zohr gebed een
pauze in te plannen (voor zover de planning van de werkzaamheden dit toelaat).

Donderdag 7 april 2016 - wordt een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden. Er zal
een scheidingswand worden geplaatst, om overlast zo veel mogelijk te beperken.

Maandag 11 april 2016 – dan starten de sloopwerkzaamheden, o.a. het verwijderen van de muur.
Werkzaamheden bestaan voornamelijk uit hak, boor en zaagwerkzaamheden.

Doorgang programma’s:
Zondag 17 april – Gjarhwieh Sharief zal gewoon doorgaan.
Zondag 10 april - Algemene Isaale Sawaab Djalsa gaat niet door, datum wordt nog nader bekend gemaakt.

Wij hopen u middels dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd over de gang van zaken.
Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de
hoofdsecretaris van het bestuur via telefoonnummer 06-23240177. 

Wassalaam,

Namens het bestuur van Faizul-Islam,

Hadji M.F. Rahamat (Hoofdsecretaris)

Jaarprogramma

Jaarprogramma 2020

Contact Informatie

Al Madinah Moskee
Loosduinseweg 851
2571 AT Den Haag

070 364 2208
info@faizul-islam.nl

ABN Amro: NL54 ABNA 0513 8440 90
ING: NL88 INGB 0003 1191 20
KvK: 404 10 358

 

Aanmelden nieuwsbrief