• Home
  • Nieuws
  • Antwoord van Faizul Islam op het schrijven van Yaseen Khan van donderdag 21 september jl

Antwoord van Faizul Islam op het schrijven van Yaseen Khan van donderdag 21 september jl

Den Haag, 22 september 2017

Waarde broeders en zusters,

Allereerst wens ik U allen een gelukkige en gezegende islamitisch nieuwe jaar toe.
Moge de barmhartigheid van Allah swt ook dit jaar op U rusten.

Hierna het volgende:

01.Op donderdag 21 september 2017 heeft de heer Yaseen Khan een stuk geplaatst op face-book waarin hij zich beklaagd over de manier van behandeling die hij door mij, de voorzitter van Faizul islam, M.I. Abdoel, publiekelijk zou zijn ondergaan.
Volgens hem is de behandeling alles behalve islamitisch te noemen.

02.Wat is er gebeurt.
Na de eerste, muharram shareef, jalsa van donderdagavond (21/09) hadden wij het maghrib-gebed gelezen en daarna zag ik de heer Yaseen Khan, vlak voor mij, in de zaal zitten.
Tijdens de jalsa was hij niet aanwezig.
Hij liep naar ons toe, naar maulana Fares en naar mij, en groette eerst maulana Fares en gaf hem een hand. Daarna groette hij mij en wilde mij ook een hand geven.

Ik heb hem netjes terug gegroet maar weigerde hem een hand te geven.
Toen hij mij vroeg, waarom ik weigerde, vroeg ik hem, of ik hem wel een hand moet geven nu hij mijn meerderen, mijn eerwaarden en mijn leiders (buzurgh) openlijk beledigd.

Ik zei ook wat hij had geschreven over onze imaam, ala hazrat imaam ahle sunnat maulana Ahmad Raza Khan Bareilvi ra en over Kichaucha shareef en de vergelijking die hij in zijn artikel maakt over de kat van Syed Makhdoom Ashraf Samnani ra met een varken.
Toen antwoordde hij dat hij dat geheel in de lijn van de fatwa van imaam ahle sunnat, ala hazrat imaam Ahmad Raza Khan Bareilvi ra had gedaan.

Daarop heb ik hem gezegd dat ik hem geen hand zal geven en verzocht hem te gaan zitten.
Het eten zou namelijk net worden opgediend.

03.Kennelijk had de heer Yaseen Khan zich beledigd gevoeld, want hij bleef staan en ging door met zijn repliek. Ik vroeg hem keer op keer, eerst nog wel rustig, om te gaan zitten.

Toen begon hij maulana Fares te beledigen.
Hij vond dat maulana Fares mij terecht had moeten wijzen maar dat heeft maulana niet gedaan omdat hij, maulana Fares dus, bij mij op de “loonlijst” staat, zo zei hij.

Dit vind ik een regelrechte belediging aan het adres van de eerwaarde khatib en imaam, maulana Fares Ashrafi, die zoveel doet voor onze jamaat en ook voor de gehele sunnie gemeenschap in Nederland.
Hierop heb ik hem inderdaad enkele keren met verheven stem verzocht te gaan zitten en heb gezegd dat, als hij dat niet wil doen, dan maar beter kan vertrekken.

04.Waarom wilde ik hem geen hand geven.
De heer Yaseen Khan heeft zich zeer laatdunkend uitgelaten over onze imaam, ala hazrat imaam ahle sunnat maulana Ahmad Raza Khan Bareilvi ra en de wonderen (karamaat) van Syed Makhdoom Ashraf Jahangir Samnani ra.
Bovendien heeft hij ook een zeer arrogante houding aangenomen over de grote islamgeleerden in India en zich zeer minachtend over hen uitgelaten. 

05.Zie als bijlage de integrale artikelen van de heer Yaseen Khan.
Bijlage -1- is wat hij schrijft over de fatwa over kufr van imaam ahle sunnat maulana Ahmad Raza Khan Bareilvi ra en de islamgeleerden in India en in bijlage -2- leest U wat hij zegt over de astana en over de begraven kat van Syed Makhdoom Ashraf Jahangir Samnani ra.

Zie hieronder de teksten die de heer Yaseen Khan schrijft over de fatwa over kufr van imaam ahle sunnat maulana Ahmad Raza Khan Bareilvi ra zoals weergegeven onder punt A van bijlage-1-:

De heer Yaseen Khan schrijft;
“Ik heb totaal in contrast met wat de geleerden in Hind doen, het blind navolgen van sh Ahmed Rida Khans Fatwa in Takfir en Tadlil, een paar zeer kritische noten geplaatst in het navolgen van zijn fatwa in deze tijd vanwege de bewijslast, en de Taweel die vandaag de dag wordt gedaan. Er zijn een aantal bewijzen in deze tijd afwezig waardoor ittiba hierin Taqleed wordt en niet Tahqeeq. Er kan daarom geen Qiyas gedaan worden en dezelfde Hukm op anderen geplaatst worden. Idem in casu sh Akbar Ibn Arabi Rahimahullah”.

Waarde broeders en zusters,

05.1.Allereerst verzoek ik U de teksten rustig door te lezen en te begrijpen wat de heer Yaseen Khan schrijft.
Let ook op het taalgebruik van de heer Yaseen Khan en de arrogantie richting de geleerden in India maar let vooral op de inhoud en de moraal van zijn verhaal.

De vraag die ik mijzelf steeds stel is, of de heer Yaseen Khan wel begrijpt wat hij schrijft.
Hij gebruikt dure woorden, zoals takfir, tadlil, ittiba, taqleed, tahqeeq en qiyas die de niet-urdu sprekende broeders, meestal, niet begrijpen.
De vraag is, met alle respect, of hij die zelf wél begrijpt.

En begrijpt U wel wat hij dan eigenlijk zegt over de fatwa over kufr van imaam ahle sunnat maulana Ahmad Raza Khan Bareilvi ra?

06.Betekenis van de teksten van Yaseen Khan.
In de eerste volzin van zijn betoog zegt hij niets anders dan, dat imaam ahle sunnat maulana Ahmad Raza Khan bareilvi ra “foute en onterechte fatwa van kufr” heeft gegeven en dat de islamgeleerden van deze tijd, van India, deze foute handelingen en foute fatwa’s van hem goedpraten.

Hij zegt letterlijk dat hij, “in contrast met wat de geleerden van Hind doen, het blind navolgen van sh Ahmad Rida Khans fatwa in Takfir en Tadlil, een paar zeer kritische noten heeft geplaatst in het navolgen van zijn fatwa in deze tijd vanwege de bewijslast en de Taweel die vandaag de dag wordt gedaan”.

06.1.Betekenis van de gebruikte woorden.
U weet wel dat, Takfir betekent: het tot ongelovige verklaren van een gelovige en;
Taweel betekent: vergoelijken, goed praten, verontschuldigen, verschonen, verbloemen, wegredeneren enz. enz.

06.2.Met andere woorden; imaam ahle sunnat maulana Ahmad Raza Khan Bareilvi ra heeft een moslim (een gelovige) tot een kafir (ongelovige) gemaakt zonder dat hij daartoe genoeg en geldige redenen had.
Want vervolgens zegt hij: “en de Taweel die vandaag de dag wordt gedaan”.
Dit betekent letterlijk dat de sunnie geleerden, van deze tijd uit India, praten de foute handelingen (lees: fatwa’s van kufr) van imaam ahle sunnat maulana Ahmad Raza Khan Bareilvi ra goed om hem te verschonen. 

Hierop lees ik eerst laa hawla wa laa quwwata illa billah, astagh-firullaah.

07.Wat is een fatwa van kufr.
De fatwa van kufr is de ultieme sanctie van een mufti die hij aan een moslim oplegt.
De persoon aan wie die fatwa wordt gegeven wordt buiten de kring van gelovigen geplaatst.

En begrijpt de heer Yaseen Khan ook wel wat de consequenties zijn voor de mufti die een “onterechte fatwa van kufr” over een moslim geeft?

Waarde broeders en zusters,

Vraag het maar aan een echte alim en hij zal meteen antwoorden dat: “degene die een moslim onterecht kafir maakt, diegene is zelf kafir geworden”.

En begrijpt U nu wat de heer Yaseen Khan eigenlijk over imaam ahle sunnat maulana Ahmad Raza Khan Bareilvi ra zegt?

En moet een sunnie-moslim de heer Yaseen Khan de hand schudden?
Het antwoord op deze vraag laat ik aan U over.

08.De fatawa van kufr van imaam ahle sunnat maulana Ahmad Raza Khan Bareilvi ra.
Het is bekend dat imaam ahle sunnat maulana Ahmad Raza Khan Bareilvi ra niet veel fatwa van kufr tijdens zijn leven heeft gegeven.
Zoals het hoort bij een fatwa van takfir, was hij daarin ook zeer terughoudend en voorzichtig.

09.De fitna van Ismail Dehlvi en Taqwiyat ul iman.
De heer Ismail Delhvi heeft heel veel onjuistheden en kufriyaat gezegd en geschreven.
Over de “zaat-e-paak” van Allah subhana wa Ta’ala en ook over de geliefde Profeet, vrede zij met Hem en ook over de andere Ambiyaa alaihimussalaam en de awliyaa-e-kiraam.

Hierop heeft hazrat maulana Fadle Haq Khair-abadi en vele andere islamgeleerden van die tijd fatwa van kufr uitgesproken over Ismail Dehlvi.
Imaam ahle sunnat maulana Ahmad Raza Khan Bareilvi ra werd gevraagd deze fatwa te bekrachtigen maar hij zweeg.

10.Takfir van Ashraf Ali Thanvi (Hifzul-iman)
Toen Ashraf Ali Thanvi in zijn boek “hifzul iman” de geliefde Profeet, vrede zij met Hem, openlijk had beledigd en imaam ahle sunnat maulana Ahmad Raza Khan Bareilvi ra werd gevraagd om hierover een fatwa te geven, heeft hij Ashraf Ali Thanvi eerst 3 aangetekende brieven geschreven om uitleg over zijn uitlatingen te vragen.
Ashraf Ali Thanvi reageerde niet en imaam ahle sunnat maulana Ahmad raza Kahn Bareilvi ra heeft ca 25 jaren gewacht alvorens hij de mufti’s van Makkah en Madina shareef de casus over Ashraf Ali Thanvi heeft voorgelegd. (hisamul haramain)

Toen de geleerden uit Makkah en Madiena shareef over Ashraf Ali Thanvi de fatwa van kufr hadden uitgesproken, heeft hij de fatwa nog eens voorgelegd aan de geleerden en mufti’s van Centraal Azië. (Balch, Buchara, Tajekistan, Turkmenistan, Turkije).
De fatwa’s van de geleerden van Makkah en Madiena shareef werden door de geleerden van Centraal Azië bekrachtigd. 

Daarna heeft imaam ahle sunnat maulana Ahmad Raza Khan Bareilvi ra deze fatwa’s, samen met het oordeel van de geleerden van Centraal Azië, gepubliceerd in zijn boek Hisamul Haramain.
Ik nodig de geleerden uit om Hisamul Haramain te raadplegen.

De ahlus-sunnati- wa jama’ah-geleerden, uit India en Pakistan van deze tijd, zijn unaniem van mening dat degene die de fatwa’s uit Hisamul Haramain niet onderschrijft, niet geschikt is om op het podium van de sunnie’s plaats te nemen.

Waarde broeders en zusters,

Geen enkele sunnie kan accepteren dat zo over imaam ahle sunnat maulana Ahmad Raza Khan Bareilvi ra wordt gepraat zoals de heer Yaseen Khan dat doet in zijn artikel.

11.Het zijn de woorden en aantijgingen van de wahhabi’s, dewbandi’s en salafi’s.
Opvallend is dat deze aantijgingen, uit de hand van de heer Yaseen Khan aan het adres van imaam ahle sunnat maulana Ahmad Raza Khan Bareilvi ra, niet nieuw zijn.
De wahhabi’s, dewbandi’s en salafi’s hebben deze aantijging jaren geleden al gedaan.
De taal en moraal in het artikel van Yaseen Khan onderschrijft de denkwijze van deze ontspoorde groep en vertolkt de ideologie van de wahhabi’s, dewbandi’s en salafi’s. 

12.Yaseen Khan over de astana van Syed Makhdoom Ashraf Jahangir Samnani en de dode kat van hem.

Wat de heer Yaseen Khan zegt over de astana van Syed Makhdoom Ashraf Jahangir Samnani ra en de begraven kat van hem, is in bijlage-2- onder punt D te lezen.

Waarde broeders en zusters,

Wat de heer Yaseen Khan zegt over de astana van Syed Makhdoom Ashraf Jahangir Samnani ra slaat werkelijk alles.
Zelfs de wahhabi’s, dewbandi’s en salafi’s zijn niet zo ver gegaan.

Leest U maar wat hij schrijft over de begraven kat en de mensen die daar komen.

De heer Yaseen Khan schrijft;
“De meeste die daar komen zijn gestoord, en geloven in die sprookjes, dat is waarom ze zeggen dat "een dode kat doet dit en dat". Als daar een varken was begraven zouden ze dit ook over een varken zeggen. Zo gek zijn ze”.

Aan ons is altijd respect aangeleerd.
Het respect bij de sunnie-moslims voor hun ustad, leermeester, is altijd in de harten van de sunnie’s ingeprent.
Zo is het, dat wij sunnie’s zelfs voor de hond die in de woonstraat van onze ustad verblijft respect tonen. Laat staan dat voor de hond van de ustad zelf.
Dit terwijl de hond, volgens de islam, een onrein dier is.
De kat is een rein dier en onze geliefde Profeet, vrede zij met Hem, hield ook van katten.

Ofschoon de kat een dier is, behoorde deze kat toch aan een grote wali en geliefde van Allah en Zijn Profeet, vrede zij met Hem, namelijk aan Makhdoom baba.
Een koning die zijn troon verlaat voor de islam en de weg van Allah. 

Wij dienen dan ook voor de kat van deze grote wali gepaste respect te tonen.
In ieder geval mogen wij hem niet beledigen en zeker geen vergelijking maken met een varken.
Minachting voor iets wat aan deze grote wali toebehoort of is toebehoort, is niet des islam en dient dan ook sterk te worden veroordeeld.

Hoe kan een sunni-moslim de kat van een wali vergelijken met het meest onreine dier?
En hoe kan een sunni-moslim over zijn lippen krijgen dat mensen, in casu soms ook moslims, voor een dood en begraven varken tawaaf zouden doen?

Wat zou het antwoord van een mufti zijn voor een persoon die zoiets zegt over een moslim?

Meer bewijs voor minachting en arrogantie van Yaseen Khan is niet nodig. 

13.De begraven kat van Syed Makhdoom Ashraf Jahangir Samnani ra.
Volgens de vertellingen had Syed Makhdoom Ashraf Jahangir Samnani ra een kat waarin de karamat van Makhdoom baba was te ontwaren.

14.Zo wordt verteld dat deze kat, telkens in de ochtend, net zoveel keren miauwde als die dag gasten in de khanqah van Makhdoom baba zou komen.
En daarop baseerde de kok, van de keuken van de khanqah van Makhdoom baba, zijn plan om op die dag te koken, zo wordt verteld.
Toen die kat dood was, liet Makhdoom baba hem op een afstand van ca 2 kilometer van zijn khanqah begraven.

Nu is het zo dat er dagelijks honderden, zo niet duizenden, mensen die bezeten of ziek zijn, op de astana van Makhdoom baba komen en daar, met de wil van Allah, genezing krijgen.
Zo is het, dat als bezeten mensen daar komen waar de kat ligt begraven, deze mensen dan spontaan “haazrie” krijgen. Dit is een feit waarnaar een ieder zelf mag gaan kijken.

Dat wil zeggen dat de jinn of shaitaan die deze persoon lastig valt, zich spontaan meldt en begint te praten.
Daarnaast komt het vaak voor dat deze jinn/shaitaans daar ook, ter plekke, worden verbrand.
Dit is de reden dat de mensen daar vaker komen.

Natuurlijk is dit geen karamat van de kat zelf en natuurlijk doet de kat dit niet zelf.
Daar geloofd niemand in. De kat immers dood.
Dit is een karamat van Makhdoom baba.

15.Onregelmatigheden bij de begraven kat.
Sommige mensen die daar komen, draaien ook cirkels om het graf van de kat alsof zij tawaaf aan het doen zijn. Dit is verkeerd en dit wordt hen ook verteld en verboden.
Maar de mensen luisteren niet altijd.

En vaak zijn het geen moslims die dit doen.
U moet weten dat, vandaag de dag in India, meer hindoe’s naar de astana van de awliyaa komen dan moslims.
Ook aan de hindoe’s wordt verteld wat ze wel en wat ze niet mogen doen.
Maar toch komt het wel eens voor dat de mensen, maar soms ook onwetende moslims, dingen doen die verboden zijn. 

16.Sajda-i-tazeem.
Hindoe’s doen ook sajdah voor hun meerderen als respect. (sajda-i-tazeem)
Volgens hun geloof is het toegestaan.
De sajda-i-tazeem is voor de moslim haraam. (streng verboden)
Dit wordt ook aan de bezoekers van de astana verteld maar ook hiernaar luisteren ze niet altijd.

17.Andere on-islamitische gebeuren op astana’s.
Het is inderdaad waar dat op astana’s soms dingen gebeuren die tegen de islam zijn.
Dit wordt wel gedaan door mensen die onwetend zijn en denken op deze manier hun respect te tonen.
Zij hebben niet de intentie van “ibadat”.
Toch mag dit niet gebeuren.

De verantwoordelijke mensen doen hun best dit te voorkomen.
Onregelmatigheden gebeuren vaak door onwetendheid van de mensen.
Het zal ook wel voorkomen dat een verantwoordelijke persoon geld krijgt van iemand en dan de andere kant opkijkt.
Het mag natuurlijk niet maar het is allemaal mogelijk.

18.Er gebeuren ook goede dingen op de astana’s.
Maar er gebeuren ook heel veel goede dingen op de astana’s.
Dagelijks worden duizenden mensen gratis gevoed op de astana’s.
Dit zijn meestal mensen die geen huis en ook geen eten hebben.
Vaak verblijven ze ook op de astana’s.
De sunnie leiders van de astana’s proberen de foute dingen te herstellen.

19.Vergelijken van een kat met een varken.
U hebt over de kat van Makhdoom baba gelezen en weet nu waarom de mensen daar komen.
En U weet nu ook dat sommige bezoekers dingen doen wat niet mag waarop ze ook normaal worden aangesproken.
Moeten wij dan de kat van Makhdoom baba gaan vergelijken met een varken?

Het oordeel laat ik aan U over. 

20.De heer Yaseen Khan.
Faizul Islam heeft de heer Yaseen Khan altijd gemotiveerd in zijn streven om te studeren.
De heer Yaseen Khan heeft de Baghdadi Qaida voorzien van Nederlandse teksten wat voor de kinderen zeer gemakkelijk maakt om Arabisch te lezen.
Daarnaast heeft de heer Yaseen Khan een compilatie gemaakt van een vertaling in het Nederlands van de regels van qirat en tajweed.
Ook dit hebben altijd zeer geapprecieerd.
Deze boeken hebben wij in onze madrasa onderwezen en ook aan anderen aanbevolen.

Op de shab-e-qadr avond in 2015 hebben wij hem gevraagd om de bloemenkrans aan een van onze buzurgh te overhandigen.
Dit als waardering van zijn inspanningen om islamitische boeken enz uit te geven.

21.Studeren in Egypte.
Het is natuurlijk ook prijzenswaardig dat de heer Yaseen Khan de moeite heeft genomen om naar Al-Azhar in Egypte te gaan om te studeren.
Maar, waar heeft hij als eerste gestudeerd en wie zijn de eerste leermeesters van hem? 

22.De eerste leermeesters van de heer Yaseen Khan.
Wie is zijn ustad waar hij qirat en tajweed heeft gestudeerd?
Dat zijn: 1. ustad ul qurrah hazrat maulana hafiz en qari Khair Muhammad Chisty en marhum hazrat maulana hafiz en qari Muhammad Baghdadi.

Wie heeft hem de eerste boeken van “sarf” en “nahw” onderwezen?
Dat is hazrat maulana Asrar ul Haq Ashrafi.

Het is goed te weten dat de heer Yaseen Khan eerst naar India, Al-Ashrafiyah in Mubarakpur is gegaan om te studeren.
Helaas heeft hij daar ruzie gemaakt met zijn leermeesters.
Hierdoor moest hij uit Ashrafiyah vertrekken.

23.De heer Yaseen Khan is thans ontspoord.
Gezien de dingen die de heer Yaseen Khan nu schrijft is er geen twijfel meer dat hij volledig van het sunni-pad is ontspoord.
Daarom moeten sunni-moslims ver weg van hem blijven.
Wij hadden veel hoop op hem gevestigd maar nu blijkt dat het niet terecht is geweest. 

De bijlagen.

Bijlage -1-.

A. Ik heb totaal in contrast met wat de geleerden in Hind doen, het blind navolgen van sh Ahmed Rida Khans Fatwa in Takfir en Tadlil, een paar zeer kritische noten geplaatst in het navolgen van zijn fatwa in deze tijd vanwege de bewijslast, en de Taweel die vandaag de dag wordt gedaan. Er zijn een aantal bewijzen in deze tijd afwezig waardoor ittiba hierin Taqleed wordt en niet Tahqeeq. Er kan daarom geen Qiyas gedaan worden en dezelfde Hukm op anderen geplaatst worden. Idem in casu sh Akbar Ibn Arabi Rahimahullah.

B.Mijn onderzoek baseert zich op de fijne details van Ilm Al Kalaam en Fiqh navolging volgens de Usul in Kalam (volgens de Ashairah) die ik op al Azhar gestudeerd had wanneer Takfir wel gedaan wordt en wanneer niet.

C.Ik heb vervolgens in het Arabisch mijn thesis geschreven om mijn theorie te toetsen, laten voorleggen aan de twee grootste geleerden van Hind (in Ilm Al Kalam). (Althans, volgens de maatstaven van de mawlanas van India)

D.Beiden hebben geen antwoord kunnen geven. Daarnaast heb ik in dat bewuste brief, vele foute (Aqeedah) standpunten aangehaald die door de grote geleerden van een universiteit anders wordt verteld.

E.Het punt is niet dat er geen antwoord is gegeven, maar dat de materie een hele simpele is wat de Ashairah uitvoerig behandeld hebben in hun boeken en ook afgeleid kan worden van andere casussen. Een geleerde van basisniveau hoort dit te kennen.

F.Geleerden van nu mogen niet blind een fatwa van vroeger op een ander opleggen, zeker niet in Takfir en Tadlil, en zeker niet wanneer ze zwak zijn in Ilm Al Kalaam of de theorie erachter niet kennen of begrijpen.

 

G.De geleerdheid in Aqeedah zelfs op de beste universiteit van India is op zeer laag niveau wat zich door laat schemeren in de wijze hoe ze hun onderzoek presenteren. Sharh van Hidayah al Hikmah is een goed voorbeeld hiervan, en Ismah al Ambiyaa van een grote hoofdmuftie. Ook hoe de Hadith van Laa 'Adwa wordt uitgelegd.

H.Daarnaast is een bekend voorbeeld de beruchte fatwa, waar onzedelijke zaken als moreel omschreven wordt en geattribueert aan de reine Shariah (casus van Raamprijzing).

I.Geen van de Ashairah noch Maturidiyyah schrijven voor dat ongelovigen aangespoord mogen worden in hun Itiqaad zonder onderscheid te maken tussen ongeloof en geloof.

J.Helaas is er hier niets aan te doen, deze figuren rulen alles, hun onderdanen doen blind taqleed en kritisch denken en twijfelen aan hun woord wordt hard afgestraft. Deze figuren zullen ook nooit bekritiseerd worden. Dit is waarom Hind een plaats is geworden van vele Bid'ah, corruptie en ongeleerdheid waar vele Mawdu zaken aan de reine Shariah wordt toegeschreven zonder tegengeluid. Pirs die open kufr en of dwaling uitspreken maar wonderbaarlijk de graad van Qutb en Wali behouden.

K. Voor Aqeedah kun je vandaag niet voldoen aan slechts drie basisboeken en de Fatawa van sh Ahmed Rida Khan en kinderen vervolgens de illusie geven dat ze geleerden zijn, dan krijg je exact wat zich hier in Nederland een paar jaar terug afspeelde: Meer Takfir en Tadleel om issues die zich daar niet voor lenen.
Einde van bijlage-1- van de heer Yaseen Khan. 

Bijlage-2- van Yaseen Khan over de astana en de kat van Makhdoom baba.

A.Verzinselen en sprookjes, veel van wat je zegt zijn nimmer bewezen. Maar toegeschreven aan hun om deze onzin ruchtbaarheid aan te geven zodat ze geld eraan kunnen verdienen.

B.Exact zoals veel sprookjes zijn verzonnen om imam Azam Etc te verheerlijken. Het verschil is dat die verhalen over hem nog logisch waren. Dit verhaal vd kat is gewoon pure onzin.

C.Dit wat er gebeurd bij die "mazaar" is tegen de Shariah. Iemand die macht erover heeft en niets erover zegt en het niet stopt, is geen Alim, geen Pir, geen Wali. Maar helpt bij het corrumperen vd Din. Precies zoals die "walis" en "Pirs" van nu hun smoel dichthouden wanneer Haram voor hun ogen gebeurd maar wel de kracht hebben om te zeggen "je hebt te weinig geld gegeven" en flink handen en voeten laten kussen van fasiqs.

D.De meeste die daar komen zijn gestoord, en geloven in die sprookjes, dat is waarom ze zeggen dat "een dode kat doet dit en dat". Als daar een varken was begraven zouden ze dit ook over een varken zeggen. Zo gek zijn ze.

E.Dit is een goed voorbeeld waarom pirs Khwanqaah van nu een gevaar is voor de Ahlus-Sunnah, zoals die "Ashraf e Millat". Mensen schrijven zijn onzin ook toe aan Allah en corrumperen de Aqaaid vd mensen. En blinde idioten die erin geloven.

Einde van bijalge-2- van de heer Yaseen Khan.

 

 

 

 

Jaarprogramma

Jaarprogramma 2021

Contact Informatie

Al Madinah Moskee
Loosduinseweg 851
2571 AT Den Haag

070 364 2208
info@faizul-islam.nl

ABN Amro: NL54 ABNA 0513 8440 90
ING: NL88 INGB 0003 1191 20
KvK: 404 10 358

 

Aanmelden nieuwsbrief