Start Ramadan

Geachte moslim, broeders, zusters,
As-salamoe ´alaikoem wa rahmatullahi wa barakatuhu,


Heden, vrijdag 26 mei 2017, zijnde 29 Shabaan 1438, hebben wij getracht de maan van Ramadan waar te nemen.

Wij hebben betrouwbare berichten over de waarneming van de maan ontvangen.

Weshalve heb ik besloten dat Ramadan zal starten op zaterdag 27 mei 2017.

Ik wens u, mede namens het bestuur en alle leden een gezegend maand Ramadan toe.


Wassalaam,


Maulana Mohammed Fares Naeemi Ashrafi
Khatib en imaam van Faizul Islam te Den Haag

In aanwezigheid van de volgende heren:

Hadji Toyyab Alihoesen
Hadji Mohammed Rafiek Abdoelgafoer
Hadji Abdoelbasier Khudabux

Jaarprogramma

Jaarprogramma 2020

Contact Informatie

Al Madinah Moskee
Loosduinseweg 851
2571 AT Den Haag

070 364 2208
info@faizul-islam.nl

ABN Amro: NL54 ABNA 0513 8440 90
ING: NL88 INGB 0003 1191 20
KvK: 404 10 358

 

Aanmelden nieuwsbrief